Privacy verklaring

In het kader van de privacy van onze klanten,
staan wij garant voor optimale discreetheid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
Alle wettelijke- en fatsoensnormen zullen door ons ten aller tijde nageleefd worden.

Hoe gaan wij om met onze informatie.
De informatie die opgeslagen wordt in onze database,
wordt uiteraard gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken,
en ten bate van verbeteringen aan onze shop.
Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen.
Financiële informatie, zoals creditcardnummers- en vervaldata, komen niet in ons bezit
en worden niet opgeslagen in de database.
Wij behouden ons het recht voor uw IP adres te registreren.
Uw IP adres kan gebruikt worden om een bezoekersprofiel te defineren en het gebruik van de site te evalueren.
Deze informatie helpt ons ook bij het verder ontwikkelen van de site,
bijv. op het gebied van design en lay-out of productaanbod.
Ook misbruik van onze website kan hierdoor achterhaald worden. Wij doen hiervan altijd aangifte!

Kan ik mijn gegevens inzien?
Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden.
Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wie hebben toegang tot de gegevens?
Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door minicamera.nl zijn aangewezen
binnen het kader van hun werkzaamheden.

Wat zijn mijn rechten ten aanzien van de registratie?
U kunt d.m.v een schriftelijk verzoek, waarin opgenomen, uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres,
inzage krijgen in de van u geregistreerde gegevens.
Indien wij aan derden door inzage onevenredig hun belang word geschaad, kunnen wij inzage beargumenteerd weigeren.
Geregistreerde wordt van dit besluit binnen een maand na ontvangst van het verzoek ter inzage,
middels mail op de hoogte gebracht.

Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen uit de database?
Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als:
De gegevens onjuist blijken te zijn.
De registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient.
De registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.